להיטים מכל הזמנים

אוסף תקליטים - זוהי יפו
אוסף תקליטים -מטאדור
אוסף תקליטים - שר מהנשמה
אוסף תקליטים - משה הלל